یکشنبه , ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سرخط خبرها
خانه / خوزستان / آبفاخوزستان بامدیریت دکترحقیقی کارهای ماندگاری انجام داده است دکترحقیقی مدیرعملگرا و اهل عمل است نه شعار

آبفاخوزستان بامدیریت دکترحقیقی کارهای ماندگاری انجام داده است دکترحقیقی مدیرعملگرا و اهل عمل است نه شعار

شرکت آبفاخوزستان قبل ازحضوردکترحقیقی مدیرعامل جوان وپرتلاش این شرکت بامشکلات عدیده مالی مواجه بوده است حقوق چندماه کارگران شرکت پرداخت نگردیدپروژه های این شرکت راکدونیمه فعال بودنداکثرشهرستانهای استان بامشکلات عدیده درزمینه آب مواجه بودندوپیمانکاران اکثربعلت انباشته شدن مطالباتشان انگیزه ایی برای کارنداشتندکترحقیقی شرکت آبفاخوزستان راباچنین مشکلاتی تحویل گرفت ودراوج جوانی اماباتدبیروحوصله کارراشروع نمود وپیگیریهاوتلاشهای وافری نمودتامشکلات موجودرارفع نمایدالحق وانصاف دکترشریعتی استاندارخوزستان دراینزمینه بارایزنی بادولت جهت حل مشکلات آب وبرق استان سنگ تمام گذاشت وپشتیان مدیران آبفاشهری روستایی آبفااهوازوبرق استان شدودکترحقیقی کمرهمت رابست تامشکلات رایکی پس ازدیگری رفع نمایدبسیاری ازبدهیهای موجودراپرداخت نمود همچنین جهت پرداخت طلب پیمانکاران چه ازطریق ریالی واوراق تاحدودزیادی نسبت به پرداخت مطالبات آنهااقدام نمود همچنین وی نسبت به فعال نمودن پروژه های آب وفاضلاب درشهرستانهااقدامات مثبت وقابل قبولی انجام داده است یکی ازخصوصیات مثبت دکترحقیقی عملگرابودن وی میباشدوی درشهرستانهایی که قبلاکمترین توجهی به آنها میشداقدامات مثبت وقابل قبولی انجام دادواعتبارات خوبی به پروژه های آبفااین شهزستانها تخصیص دادبطورمثال به شهزستانها ی ایذه وباغملک حدود۵۵میلیاردتومان اعتبارجهت اصلاح شبکه وحفرچاه آب جهت حل مشکل آب شهرهای ایذه وباغملک تخصیص داده همچنین ۱۰۰میلیاردتومان جهتاحداث تصفیه خانه فاضلاب ایذه تخصیص اعتبارداده است همچنین درشهرهای رامهرمزمسجدسلیمان لالی شادگان ودیگرشهرهای خوزستان هم اقدامات اینچنینی داشته است ازدیگرخصوصیات مثبت مدیرعامل آبفاخوزستان روحیه انتقادپذیری وی میباشدواگرانتقاد یاپیشنهادی داده شدسریع نسبت به رفع مشکلات اقدام مینمایدبعنوان مثال وقتی فریادمردم باغملک ازبی آبی راشنیدسریعامشاورخودومدیربحران آبفاراراهی این شهزستان نمودتانسبت به فعال نمودن یک چاه دیگراقدام نمایدبدون شک چنین مدیرانی اسباب رضایت مردم ازدولت رافراهم مینمایدچنین مدیرانی بایدتشویق شوندوبرعکس مدیران که فقط میزمدیریت رادوست دارندوکارکردی ندارندبایدبمردم معرفی شوندودولت نسبت به عزل آنها اقدام نماید

درباره ی admin

همچنین ببینید

photo_2019-02-11_18-04-03

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن/تصاویر باغملک

حضور گسترده ی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*