چهارشنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سرخط خبرها
خانه / خوزستان / دکترحقیقی درگفتگوباپایگاه خبری منجنیق نیوز: ۵۳میلیاردتومان اعتباربرای اصلاح شبکه وحفرچاه آب درشهرستانهای ایذه و باغملک تخصیص داده شد

دکترحقیقی درگفتگوباپایگاه خبری منجنیق نیوز: ۵۳میلیاردتومان اعتباربرای اصلاح شبکه وحفرچاه آب درشهرستانهای ایذه و باغملک تخصیص داده شد

روزشنبه ۱۶تیر۹۷طبق قرارقبلی بدیداردکترحقیقی مدیرعامل جوان وپرتلاش آبفاخوزستان رفتیم تادرموردمشکلات آب شهرستانهای ایذه و باغملک واقدامات انجام شده جهت بهبودوضعیت شبکه آب وفاضلاب این دوشهرستان با وی گفتگویی انجام دهیم دکترحقیقی باگشاده رویی پاسخگوی سوالاتمان بودوی ابتدادرزمینه اقدامات انجام شده درایذه گفت دولت عزم خودراجزم نموده تادرزمینه حل مشکلات آب وفاضلاب اقدامات عملی باشتاب بالاانجام دهددراینمورداقدامات خوبی انجام داده ایم درشهرستان ایذه تاکنون حدود۳۰میلیاردتومان اعتبارتخصیص داده شده است که این اعتباردرزمینه حفرچاه آب واصلاح شبکه صورت پدیرفت همچنین درصددساخت تصفیه خانه فاضلاب درایذه میباشیم که حدود۱۰۰میلیارد تومان اعتباردراینزمینه تخصیص داده شده مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خوزستان درزمینه اقدامات انجام شده درباغملک دراینزمینه گفت درشهرستان باغملک هم اقدامات خوبی انجام پذیرفت حدود۱۰میلیارداعتباربه حفردوحلقه چاه واصلاح شبکه درشهرباغملک تخصیص داده شده که حفر یک حلقه چاه آن انجام پذیرفت ودرمدارقرارگرفت و دنبال مکان مناسب جهت حفرچاه دوم هستیم همچنین ۱۱کیلومتراصلاح شبکه دردستورکارقرارگرفت که درحال انجام است البته شهرداری باغملک بایدروح همکاری باهمکاران ماراداشته باشدتاکارهاسریعترانجام شودهمچنین دوکیلومترانتقال خط شبکه رادردستورکارداریم دکترحقیقی همچنین یادآورشددرقلعه تل حدود۱۱/۵کیلومتراصلاح شبکه و۱/۵کیلومترانتقال خط و یک حلقه چاه آب دردستورکارقرارگرفت که ۸میلیاردتومان اعتباردراینزمینه تخصیص داده شدوی درمورداقدامات انجام شده درصیدون هم گفت حفریک حلقه چاه وتکمیل مخزن ۵هزارمترمکعبی صیدون ازاقدامات انجام شده درصیدون میباشدکه دراینزمینه ۵میلیاردتومان اعتبارتخصیص داده شددکترحقیقی درپایان یادآورشدانشالله طی چندروزآینده جهت بررسی وضعیت موجودبه شهرستان باغملک سفرمینمایم

درباره ی admin

همچنین ببینید

photo_2018-03-10_06-40-18

پیام تقدیروتشکرمدیرعامل باشگاه جنوب باغملک ازحضورپرشکوه تماشاگران باغملک دردیدارمقابل سپاهان ایذه ۱۸اسفند۹۶دریادهامیماند

حضورپرشکوه تماشاگران باغملکی دردیدارمقابل سپاهان ایذه وتشویقهای بی امان تیم جنوب یکی اززیباترین جلوه های ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*