سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
سرخط خبرها
خانه / دیدنی ها / سخنی بامدیرکل ورزش خوزستل آقای حیدری معاون دوپسته ات را به رعایت ادب ونزاکت نصیحت کن ورزش جای لاتی گری وعربده کشی نیست

سخنی بامدیرکل ورزش خوزستل آقای حیدری معاون دوپسته ات را به رعایت ادب ونزاکت نصیحت کن ورزش جای لاتی گری وعربده کشی نیست

امروزبدعوت مشاورمدیرکل ورزش خوزستان به دفترمدیرکل ورزش خوزستان رفتیم وباآقای شهبازمحمودی وفریدبهزادی درحال صحبت بودیم ومنتظرمدیرکل ورزش بودیم معاون پایداری چی اداره کل ورزش پیامی فرستاد که مسدودت میکنم جواب دادم تمام بدبختی واختلافات موجود راجنابعالی بوجودآوردی لحظاتی نگذشت دیدیم آقای معاون وارددفترمدیرشدوشروع به بددهنی وفحاشی نمودوی مدعی شددیگربه ورزش باغملک کمک نمیکنم وشروع به هتاکی وبی ادبی نمودتاجاییکه مشاوران مهندس حیدری حقیقت رابه مدیرکل ورزش گزارش دادند سوال این است علت این همه ناراحتی آقای معاون هتاک چه بودچون بهوزیرگفتم بعضی معاونین ورزش استان بادولت هماهنگ نیستندووزیرازآنهاایرادگرفت سوال ازمدیرکل ورزش خوزستان جناب آقای حیدری بعنوان مدیرورزش خوزستان که ازخانواده شهدامیباشیدبفرماییدعلت هتاکیهای معاون دوپسته جنابعالی چیست چراکسی که صلاحیت معاونت اداره کل ورزش راندارد به این سمت گنارده میشودعلت اینهمه هتاکی چیست مدیری که همزمان مدیریت ورزش آبادان ومعاونت توسعه ورزش خوزستان راعهده دارمیباشدمگردرآبادان قحط الرجال است یادرخوزستان بااینهمه پیشکسوت قحط الرجال است که یک جوانک ۴۵ساله دوپست مهم ورزش خوزستان رادراختیارداشته باشدوهرکاری دوست داردانجام دهدآقای حیدری مگرورزش جای لات بازیست که هرکس واردورزش شودواین چنین به یک جانبازجلوی چشم مشاورینت توهین کند آِیا گفتن واقعیت بوزیرورزش این همه هزینه دارد آقای حیدری اگربه موضوع هتاکی وی رسیدگی ننماییدبدون شک ازتهران وازمدیریت ارشداستان موضوع راپیگیری خواهم نمودمنتظرعکس العمل جنابعالی هستیم

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*