جمعه , ۱۵ آذر ۱۳۹۸
سرخط خبرها
خانه / خوزستان / تحسین دکترشریعتی استانداری که علی رغم تلاشهای شبانه روزیش بابت خاموشیهای برق درمناطق اهوازازمردم عذرخواهی نمودافسوس برای مدیران ناتوانی که همیشه طلبکارند

تحسین دکترشریعتی استانداری که علی رغم تلاشهای شبانه روزیش بابت خاموشیهای برق درمناطق اهوازازمردم عذرخواهی نمودافسوس برای مدیران ناتوانی که همیشه طلبکارند

دکترشریعتی دربازدیدازایستگاههای برق اهواز منجمله منطقه سپیدار یادآورشدباوجوداینکه خاموشیهای خیربرق ریشه درکم کاریهای شرکت برق منطقه ایی در۱۰سال گذشته راداردوایستگاهها ی جدیدزده میشودامابابت این خاموشیهاازمردم عذرخواهی میکنم
این عذرخواهی نشان ازمسئولیت پذیری وشجاعت یک استانداررادارددکترشریعتی که از۷صبح تا۴بامدادوقتش رادراختیارحل مشکلات استان میگذارد وبرای خدمت بمردم شب وروزبرایش معنی ومفهومی نداردوبه جرات میتوان شهادت دادکه استراحت وی کمتراز۳ساعت درشبانه روزنیست استانداری که درهربحرانی توسط عده ایی افرادمغرض وتمامیت خواه موردهجمه قرارمیگیردوباهرمسئله ایی گروهی درب استانداری هدفدارجمع شده وشعارمیدهند اماخم به ابرونمی آورد ودرراه خدمتگزاری به مردم این مشکلات راتحمل نمودواعتنایی به حرکات مغرضانه بعضی افرادسودجونداد استانداری که باعملکردش باعث رضایتمندی مردم خوزستان ورای قاطع مردم این استان به دکترروحانی شدوبعدازانتخابات هم تلاشش برای رفع مشکلات استان چندبرابرشدآری دکترشریعتی باچنین خصوصیات وعملکر دی وقتی برق مناطقی ازشهرخاموش میشوددرحالیکه اهمال کاری مربوط به سالیان گذشته است ومدیران برق منطقه ایی ازکنارآن بی تفاوت میگذرند استاندارشخصاازمردم عذرخواهی میکندواین چنین نجایت ومردمی بودن خودرانشان میدهداما افسوس برای استاندارانیکه دردولتهای گذشته منجمله دولت احمدی نژاد بابت عملکردخودنه تنهاازمردم عذرخواهی نمی نمودندبلکه باهرانتقادی آنهارابه میزمحاکمه میکشاندندافسوس برای مدیرانیکه وقتی دروظایف خودناتوانندبجای عذرخواهی ازمردم خودراطلبکارقلمدادمینمایندآری رفتاردکترشریعتی میتواندالگویی باشدبرای چنین مدیران طلبکاروناکارآمدی ونمونه ایی ازاستانداران خدمتگزاردولت تدبیروامیدمیباشدامیدآنکه شاهدخدمات دکترشریعتی تاپایان سال ۱۴۰۰درخوزستان قهرمان باشیم ودرپایان دولت عملکرددرخشان وی باعث سربلندی دولت درخوزستان ورضایتمندی مردم خوزستان راهمراه داشته باشدانشالله البرزصیدالی سرپرست روزنامه اعتمادتفاهم وثروت درخوزستان

درباره ی admin

همچنین ببینید

تقی-زاده-546x350

تقی‌زاده عنوان کرد: کمبود ۱۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش خوزستان/اعلام رشته‌های مورد نیاز برای جذب نیرو

تقی‌زاده عنوان کرد: کمبود ۱۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش خوزستان/اعلام رشته‌های مورد نیاز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*