پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸
سرخط خبرها
خانه / خوزستان / سخنی بامدیرعامل آب اهواز آقای براتی روابط عمومی ابفابه کدام سو میرود اینهمه بودجه روابط عمومی کجاهزینه میشود

سخنی بامدیرعامل آب اهواز آقای براتی روابط عمومی ابفابه کدام سو میرود اینهمه بودجه روابط عمومی کجاهزینه میشود

اداره آ ب وفاضلاب اهواز  طی ۵سال  گذشته تاکنون روندنزولی خودراطی مینمایدویکی از عوامل این روندروابط عمومی ضعیف وناکارآمدآب وفاضلاب اهواز ودرراس آن مدیرروابط عمومی پژمان کیماسی است وی ازبدوحضورخودتاکنون روابط عمومی راانقدرتنزل داده که فقط بادوالی ۳روزنامه درارتباط است که یکی ازآنهابقولی ارتباط قدیمی باخودش داردوزمانی سرپرستش بوددوتای دیگرهم برطبق رفاقت فی مابین کارهاانجام میشودآیامدیرروابط عمومی تاکنون نشستی بین خبرنگاران بامدیرعامل گذاشته ایااین اتاق تاریک تاکی بایدوجودداشته باشدبودجه روابط عمومی آب وفاضلاب اهوازبابودجه روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان برابری میکند درحالیکه روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان تمام رسانه های کشوری واستانی رادرحدتوان حمایت میکند ودردادن آگهی جانب عدالت رارعایت میکندامامدیرروابط عمومی اب وفاضلاب اهوازچنین رویه ایی رارعایت نمیکندکه هیچ بلکه آگهیهای موجودرابین دوسه روزنامه محدودتوزیع مینمایدوبرای خالی نبودن عریضه گهگاهی آگهی نواری به بعضی محدودنشریات میدهدسوال اینست آقای براتی بعنوان مدیرعامل آبفای اهوازآیایکبارازمدیرروابط عمومیش پرسید این همه هزینه روابط عمومی کجاهزینه میشود سوال اینست ایاروابط عمومی ارث پدری است که مدیرروابط عمومی ابفااهواز۷سال برآن خیمه زده است مگرقحطی مدیراست که مدیرمنصوب به دولت احمدی نژاددرروابط عمومی آب اهواز همچنان جولان دهد مدیرعامل اب اهوازسرش رادریرف نموده واطراف خودرانگاه نمیکندبنده خداچندروزپیش دراستانداری گفت مدیرروابط آقای کیماسی میگویدباهمه بطورمساوی برخوردمیکندکه این دروغ محض است اقای براتی روابط عمومی چشم بینای هراداره است اماآقای کیماسی بااین عملکرداین چشم بینارا کم بینانموده وکماکان به یکه تازی خودادامه میدهدکه ادامه این روش منسوخ به نفع مجموعه آبفانیست بلکه نفعش به گروه اندکی میرسدومدیرروابط عمومی آب اهوازبایدخودش محترمانه استعفادهد

درباره ی admin

همچنین ببینید

photo_2019-02-11_18-04-03

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن/تصاویر باغملک

حضور گسترده ی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*